Mevzuat Duyuruları

İthalat Tebliği

(İthalat:2015/1)
31/12/2014

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/30)

“CE” Taşıması Gereken Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/31)

Hatırlatma
Firmanız ile ilgili bütün gümrük işlemlerinde gerekli olan güncel vekaletname örneğimizi indirmeyi unutmayınız.                                                                              
Referanslarımız
Bağlantılar